Skapande skola

Från noll till ROCK – med Syndromet

Hur låter en elgitarr, en elbas, sång i en mikrofon och ett trumset? Hur är rockmusik uppbyggd och vad kan man uttrycka med den?

Tillsammans med Syndromet går vi från ingenting till ett band
som framför en rocklåt eleverna själva komponerat och skrivit texten till. Under tiden kommer vi gå igenom rockmusikens grundläggande låtstruktur och ett rockbands traditionella instrumentering.

Eleverna får här själva skapa en komposition med vers och refräng och prova på att skriva en enkel text baserad på deras känslor och tankar. Vad gör dig arg, eller glad? Musiken används som uttrycksform och kommunikationsmedel.
Texten kan baseras på aktuella teman, till exempel miljö eller mobbning, beroende på önskemål.
Slutligen gör vi som ett riktigt rockband och repar in låten tillsammans för att kunna framföra den i ensembleform. Gruppen sjunger, spelar själva alla instrument och följer den komposition de själva skapat.

Vi är tillgängliga för bokning av Skapande Skola-projekt som kan variera mellan korta workshops eller längre insatser för att stödja dig som lärare eller rektor och din skola i att uppfylla Skolverkets kursplan för musik. Vi planerar upplägget tillsammans med ansvariga lärare och skräddarsyr efter era behov och önskemål.

Vi hjälper lärare och pedagoger att uppnå dessa mål från kursplanen:
Sång och ensemblespel
Enkla former av musikskapande
Gestaltning av elevernas vardag och känslor i musikform
Slagverk och stränginstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
Rytmer, klanger, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att spela och skriva musik
Hur instrumenten låter, ser ut och hur man spelar i en rockensemble

Målgrupp: Årskurs 1-6
Antal: Grupper om tio elever
Tid: 60 min eller som längre projekt

Lisa och Mattias är professionella musiker och medlemmar i bandet Syndromet. De är ett av Sveriges flitigast turnerande rockband. De har även skapat “Vi älskar ROCK!” – en skolföreställning för förskola, där de låter barn få uppleva en rockkonsert med allt vad det innebär. Denna finns med i det pedagogiska musikutbudet i bland annat Blekinge län, Västmanlands län, Upplandsmusiken, Estrad Norr och Musik i Väst.